Frysar

Kvalitetstestat

För att uppnå en lång livslängd så testar vi alla våra kyl- och frysskåp med hänsyn till prestanda, el- och gassäkerhet innan de lämnar fabriken. Vi utför också slumpmässiga kontroller, testar prestandan under en längre tid och utför accelererande funktionstestet. Till exempel görs dörrfunktionstestet 300 000 gånger, vilket motsvaras att dörren öppnas 40 gånger om dagen i en perios på 20 år. Dessutom har kyl- och fryskomponenterna testats med avseende på hållbarhet under simulerade förhållanden.